Senat Sveučilišta u Splitu je na sjednici održanoj 22. svibnja donio odluku kojom se utvrđuje se lista kandidata za izbor rektora za mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine. Kandidati su prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i prof. dr. sc. Dragan Ljutić.

Odluka Senata i programi rada kandidata za rektora: