Koncert studentica solo pjevanja Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, u klasi red. prof. Nelli Manuilenko te doc. Terezije Kusanović.

Ponedjeljak, 27. svibnja u 20 sati
Crkva Gospe od Zdravlja

Na programu djela Händela, Bacha, Mozarta, Schuberta, Francka, Gounoda, Fauréa, Saint-Saënsa i dr.

Sudjeluju:
Bernardica Bačan
Nikolina Zovko
Josipa Šabić
Kristina Svalina
Đina Vučković
Marija Kristina Tomić
Rahela Ujević

Studentice je za nastup pripremio mr. sc. Marijo Krnić, predavač
Za glasovirom će ih pratiti Zoran Velić, prof. te Bojan Pleše, student klavira na Umjetničkoj akademiji, u klasi red. prof. Olge Cinkoburove.