4. veljače 2019. u 15h

Dvorana Umjetničke akademije na Visokoj

Koncert kolegija Komorne glazbe

Program

1. A. Dvorak: Klavirski kvartet op. 23 u D-duru, I. Allegro moderato

Ana Stanković – klavir, Elena Vergaš – violina
Sara Kudrna – viola, Mihael Vorel – cello

2. A. Arensky: Klavirski trio u d-molu, I. Allegro moderato

Lara Vrgoč – klavir, Katarina Baule – violina, Ira Popović – cello

3. L. van Beethoven: Klavirski trio op.1 br. 3. u c-molu, I. Allegro con brio
Veronika Ravlić, – klavir, Matej Čurlin – violina, Ema Nikolić – cello

4. J. Halvorsen: Passacaglia za dvije violine

Karmen Perišić, Ana Kačić Barišić – violine

5. J.M. Leclair: Sonata za dvije violine br.V
I.Allegro ma poco II.Gavotta gracioso,Andante III. Presto

Tara Grilj, Tena Milinčić – voline

6. J.C. Bach: Sonata u A duru op. 18 br. 5 (4-ručno)
Allegretto/ Tempo di minuetto

7. D. Shostakovich: Suita u fis molu op. 6 za 2 klavira
Preludij/ Fantastican ples

Klavirski duo: Silvia Anić i Matea Matijašević

8. C.Ph.E.Bach: Duet za dva klarineta (Wq142 H6363)
I. Adagio e sostenuto II. Allegro

Duo klarineta: Ivan Glavurdić, Anamarija Novak

9. G.Gershwin:    Tri preludija (arr. za kvartet klarineta)

1.Ivan Bašić 2.Lorena Dokša
3.Mauro Mičić B.Klarinet Igor Ivanović

10. Max Bruch: 8 Stücke, op.83

-Rumänische Melodie, op.83, Nr. 5
-Nachtgesang, op.83, Nr.6

Roko Radeljak- klarinet, Jelena Marković -Miličević – cello,
Josip Tomasović- klavir

11. D. Shostakovich: Klavirski trio br.1 op.8 u c-molu

Matej Čurlin – violina, Jelena Batinić – cello, Antonio Grkeš – klavir

12. J.Brahms: Klavirski kvartet u g-molu op. 25, I. Allegro

Marijana Raboteg – violina, Josip Pavlek – viola
Ema Nikolić – cello, Bojan Pleše – klavir

13. Dmitri Shostakovich: Klavirski kvintet op.57 u g-molu
IV. Intermezzo V. Finale

Marija Žanetić, Paula Vuko – violine, Dora Milić – viola,
Viktorija Sklyarenko – cello, Doruntina Qivlaku – klavir

14. F. Kuhlau: Sedmi veliki trio u h-molu, op. 90, I. Allegro non tanto

Trio flauta „ETA“: Valentina Martić, Ana Dobrijević, Eni Severović

15. E. Bozza: „Jour d’été à la montagne“, IV. Rondo

16. A.B. Fürstenau: Kvartet za 4 flaute
I. Adagio espressivo II. Allegro con fuoco

Kvartet flauta „Tosca&co“:

Ana Barić, Toska Lumezi, Nikolina Kapitanović, Maja Tomašević

Profesori:
1., 3. – Olga Cinkoburova; 2.,12. – Wladimir Kossjanenko;
4.,5. – Valter Lovričević; 6.,7. – Jadranka Garin; 8.,9. – Ivo Borčić;
10.,11.,13. – Katja Repušić; 14.,15.,16. – Marko Zupan