Viša predavačica Ivana Franceschi 3. prosinca 2019. održat će koncert posvećen hrvatskim skladateljima od 18. do 20. stoljeća na Državnom glazbenom konzervatoriju “Alfredo Casella”, L’Aquila, Italija u sklopu programa međunarodne razmjene Erasmus+.

Najava koncerta