Ponedjeljak, 8. prosinca  u dvorani Umjetničke akademije u Splitu na Visokoj sa početkom u 19 sati

PROGRAM

F.W. Ferling – Larghetto

B.T. Berbiguier – Allegro

Mate Šumanović, 1.godina

I.Clarke – Maya za dvije flaute i klavir

Mia Mandić

Lucija Butinić

Anet Rudić

F.W. Ferling – Adagio cantabile

B.T. Berbiguier – Allegro

Deni Pjanić, 1.godina

M.Dring – Trio za dvije flaute i klavir

III st Allegro giocoso

Marija Jelavić

Nikolina Milardović

Ivana Žunić

J.S.Bach – Partita za flautu u a molu

Sarabanda

Nereo Arbula, 2.godina

J.S.Bach – 1.suita za violoncelo u G duru

Sarabanda

N.Paganini – Capriccio br.15

Erna Čizmić Rebić, 2.godina

M.Capellier – Sambala za dva saksofona i klavir

Nereo Arbula

Erna Čizmić Rebić

Tena Franjković