Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu u suradnji s Međunarodnim centrom za proučavanje očuvanja i restauriranja kulturne baštine sa sjedištem u Rimu (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, ICCROM) i Sveučilišnom knjižnicom u Splitu organizira gostovanje José Luiza Pedersolija Jr. (ICCROM), renomiranog stručnjaka za očuvanje kulturne baštine.

Gospodin Pedersoli Jr. će  u ponedjeljak 27. svibnja 2019. održati dva predavanja:

(1) ICCROM and Cultural Heritage

(2) Risk Management for Cultural Heritage – The ABC Method

Predavanja će se održati u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu na adresi Ruđera Boškovića 31, u učionici na 5. katu južnoga tornja. (Za ulaz u južni toranj obratite se osoblju na info-pultu.) Predavanja su otvorena za javnost. Radni jezik je engleski.

Glavni organizator: dr. sc. doc. art. Sagita Mirjam Sunara, sagita.sunara@umas.hr

 

PROGRAM

10.00 – 10.15 Pozdravna riječ organizatora: Mirta Matošić, ravnateljica Sveučilišne knjižnice u Splitu, i dr. sc. doc. art. Sagita Mirjam Sunara, prodekanica za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS Umjetničke akademije u Splitu

10.15 – 10.50 José Luiz Pedersoli Júnior, “ICCROM and Cultural Heritage” (predavanje)

10.50 – 15.00 José Luiz Pedersoli Júnior, “Risk Management for Cultural Heritage – The ABC Method” (predavanje i vježbe)

VAŽNO: Druga će sesija uključivati jednu kraću pauzu za kavu (15 min.) i jednu dužu pauzu (30 min.).

 

TEME

Prvo će predavanje biti posvećeno ICCROM-ovim programima izobrazbe i edukativnim materijalima dostupnim na internetskoj stranici te organizacije.

Drugo će se predavanje baviti temom upravljanja rizicima vezanim za prijetnje kulturnoj baštini. Prezentirat će se metoda opisana u priručniku o upravljanju rizicima (autori: S. Michalski i J. L. Pedersoli Jr.): The ABC Method: a risk management approach to the preservation of cultural heritage. Govorit će se o stradavanju Nacionalnog muzeja u Rio de Janeiru u požaru 2018. godine i nadavnom požaru u katedrali Notre Dame u Parizu.

 

O PREDAVAČU

José Luiz Pedersoli Júnior od 2018. godine radi u ICCROM-u kao voditelj projekata vezanih za zbirke, tj. pokretnu baštinu. Ima bogato profesionalno iskustvo u području upravljanja rizicima vezanim za prijetnje kulturnoj baštini te znanosti o materijalima primijenjenoj na očuvanje kulturnih dobara, s naglaskom na papirnu građu i srodne materijale. Objavio je više radova u znanstvenim časopisima. Od 1997. do 2003. godine radio je u Nizozemskom institutu za kulturnu baštinu u Amsterdamu, tijelu Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti koje skrbi o pokretnoj baštini. U ICCROM-u je radio od 2005. do 2008. godine; sudjelovao je u osmišljavanju, koordiniranju i vođenju međunarodnih programa izobrazbe u sektoru kulturne baštine. Od 2008. do 2018. godine radio je kao konzultant, predavač i samostalni istraživač u Brazilu i inozemstvu. Predavanja koja je u tom razdoblju držao i usluge konzaltinga koje je pružao odnosili su se na upravljanje rizicima vezanim za prijetnje kulturnoj baštini te za procese donošenja odluka o očuvanju baštine.