Javna prezentacija i izložba radova nastalih na međunarodnoj ljetnoj školi dizajna interakcija, UrbanIxD: dizajniranje interakcija u umreženom gradu, održati će se u subotu, 31.8. u 12 sati. sudionici i sudionice prezentirati će rad nastao na ljetnoj školi u prostorijama Multimedijalnog kulturnog centra u Splitu (MKC, Dom mladih).
work2