Izložba o podvodnoj baštini otoka Hvara otvara se u utorak 8. listopada 2019. g. u 20.30 u Arsenalu, u gradu Hvaru. Na izložbi će se po prvi put široj javnosti prezentirati rezultati dugogodišnjih istraživanja podmorja otoka Hvara koje provodi Umjetnička akademija u Splitu, Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, voditeljica istraživanja Tea Katunarić Kirjakov. Na izložbi će se po prvi put predstaviti  i jedinstveno otkriće u našoj Županiji, netaknuti rimski antički brodolom s teretom amfora iz 2./1.st.pr.Kr.  Na istraživanjima su sudjelovali i studenti  UMASa, zadarskog i zagrebačkog Sveučilišta uz brojne hrvatske i strane stručnjake i studente.

Tea Katunarić Kirjakov, Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost