Na upravo otvorenom 15. Međunarodnom grafičkom bijenalu “Suva igla” u Užicu, Republika Srbija, gdje se za susjelovanje na Bijenalu prijavilo  159 autora iz 30 zemalja sa tri kontinenta koji su komisiji poslali 251 rad, odabrano je 86.
.
“Zlatna igla” 15. Međunarodnog grafičkog bijenala pripala je docentici Maji Zemunik, koja predaje kolegije grafike na odsjeku Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
.
Čestitamo !
.