Dana 29. lipnja 2016. godine  pod točkom 2. Dnevnog reda, na sjednici Studentskog zbora Sveučilišta, sa početkom u 20h, izabran je novi predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor Predsjednika Studentskog zbora u sastavu:

 • Damir Bavčević
 • Josip Podrug
 • Josipa Bliznac

obavijestilo je članove Zbora da su tri kandidature zaprimljene i da su sve tri pravovaljane.
Od 25 članova zbora sa pravom glasa, izborima su pristupila 24 člana.

Rezultati glasovanja Izbora predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu:

 • Petar Ramljak: 15
 • Nikola Krešimir Banovac : 9
 • Ivo Šunjić: 0

Novi predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu je Petar Ramljak, čiji mandat započinje 16. listopada 2016. godine.

Na istoj sjednici pod točkom 4. Dnevnog reda imenovan je novi studentski pravobranitelj.

Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu u sastavu:

 • Petar Ramljak
  Nikola Krešimir Banovac
  Luka Pezelj

obavijestilo je članove zbora da je jedina pristigla kandidatura studenta Ivana Jagnjića pravovaljana.

Sukladno tome i izglasavanjem sa 22 glasa, za studentskog pravobranitelja imenovan je student Pravnog fakulteta,Ivan Jagnjić, čiji mandat započinje imenovanjem.

Novog studentskog pravobranitelja možete kontaktirati preko e-mail adrese: ijagnjic@gmail.com

Ovim putem čestitamo kolegama Petru Ramljaku i Ivanu Jagnjiću i želimo im puno uspjeha predstojećem mandatu.