Ured za transfer tehnologije kao dio Europske poduzetničke mreže i u suradnji s IPR Helpdesk-om organizira videokonferenciju (na engleskom jeziku) o pravima intelektualnog vlasništva u EU projektima usmjerenu prema znanstvenicima i istraživačima, ali i tvrtkama.

Pozivnica je u prilogu

  1. Pozivnica za videokonferenciju