Info dan o Erasmus Mundus programu EM2-STEM održat će se u ponedjeljak, 28.3. u 13 sati na FESB-u, dvorana C501.

Više o projektu možete pročitati na www.em2stem.eu