U srijedu 20.03.2013. u dvorani Umjetničke akademije na Visokoj, održati će se predavanja prof. Maria Penzara (Zagreb) na temu: “Harmonia mundi i Stylus phantasticus” (11.30h) te prof. Ivana Prpića (Zagreb – London) koji će nam predstaviti nove edicije Bachovih Sonata i partita za violinu solo, te metodu podučavanja i vježbanja gudačkog instrumenta na osnovima kvinto/kvartne tehnike sviranja (15.00h).

Kotizacija od 160 kn se plaća s oznakom “seminar-glazba” na žiro račun: 2330003-1100090996 s pozivom na broj “838–OIB uplatitelja”.