Festival znanosti Vas poziva na seminar Sveučilišta u Splitu koji će se održati u Petak, 15. travnja 2011. od 13:00 do 15:00 sati. Jedni od najuglednijih hrvatskih fizičara, profesori Senjanović i Denegri će nam prezentirati kako fizičari opisuju i mjere svijet oko sebe te odgovarati na pitanja publike.

  1. Poziv na seminar znanosti