Prijavite se na: ONLINE PRIJAVI

Prijave: 1 May 2016 – 30 June 2016
Predaja radova: until 31 August 2016

ESSL ART AWARD CEE 2017: Pravila

Svi studenti umjetnosti izHrvatske, Bugarske, Češke, Mađarske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Turske mogu se prijaviti s najviše 3 rada u bilo kojem mediju. Prijava ide isključivo putem interneta.

Više od ESSL nagradama na: http://essl.museum/award