Javni poziv za ispunjavanje upitnika namijenjenog dizajnerima (studentima i profesionalcima) koji se bave dizajnom vezanim za vizualne komunikacije, a koji je dio diplomskog rada Doris Zalović, studentice na Odsjeku za dizajn, Umjetničke akademije u Splitu.
Molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta kako bi ispunili online anketni upitnik o Vašem radu. Upitnik se provodi u sklopu istraživanja za diplomski rad “Vizualne komunikacije; stilovi budućnosti” kojim se želi istražiti utjecaj tehnologije na dizajnersku praksu vezanu za vizualne komunikacije.
Autorica diplomskog rada je Doris Zalović, mentor je doc. dr. sc. Ivica Mitrović, a sumentori su: asist. Oleg Šuran, izv. prof. art. Dejan Kršić i izv. prof. dr. sc. Valerija Barada.
Podaci prikupljeni ovom anketom omogućit će potpuniji uvid u strukovne promjene nastale tehnološkim napretkom.
Kako bi se dobila šira slika, upitnik je namijenjen studentima i profesionalnim dizajnerima.
Sva anketna pitanja odnose se isključivo na dizajn vezan za vizualne komunikacije.
Ispunjavanje anketnog upitnika je anonimno i dobrovoljno. Ispunjavanjem potvrđujete svoju suglasnost da se dobiveni rezultati, statistički obrađeni, mogu prezentirati u javnosti.
Ako prihvaćate gore navedeno, molimo pažljivo ispunite anketni upitnik.
Približno vrijeme ispunjavanja upitnika je 8 minuta.
Upitnik će biti dostupan za ispunjavanje od 16. do 23. veljače 2021. godine.
Hvala Vam na susretljivosti i strpljenju!