U srijedu 30. rujna 2020. godine studentica konzervacije-restauracije Jelena Hudinčec brani magistarski stručni rad. Njezin rad obrađuje dvije teme, a jedna od njih – Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak – vezana je za međunarodni projekt Conservation of Art in Public Spaces (CAPuS). Mentorica za tu temu bila joj je doc. art. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, voditeljica projekta CAPuS na Sveučilištu u Splitu.

Istraživanje koje je Jelena provela rezultiralo je prvom bibliografijom članaka o Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak iz triju sisačkih novina: Vjesnika Željezare, Jedinstva i Željezarca. Bibliografija je prezentirana u formi triju Excel tablica (po jedna za svaku od navedenih tiskovina) i pohranjena na CD-u koji je priložen pisanoj radnji. O opsegu obavljenog posla najbolje govore brojčani podaci. Bibliografija sadrži ukupno 660 jedinica. Od toga se 412 bibliografskih jedinica odnosi na Vjesnik Željezare, 233 na Jedinstvo, a 15 na Željezarac.

Istraživanje je rezultiralo i prvim cjelovitim popisom kiparskih djela realiziranih u Koloniji te prvim sustavnim pregledom fotodokumentacije vezane za kiparsku produkciju. Ti su podaci također predstavljeni u formi Excel tablice, a značajni su jer pomažu u određivanju: (1) broja umjetnika koji su sudjelovali u kiparskom segmentu Kolonije i (približnog) broja realiziranih kiparskih djela te (2) razmjera štete/gubitka koju je pretrpjela umjetnička zbirka nekadašnje Željezare Sisak (njezin kiparski segment).

U pisanoj je radnji objedinjen i sistematiziran slikovni materijal o kiparskim djelima 28 umjetnika – sudionika Kolonije. Riječ je o umjetnicima koji su u Koloniji realizirali jedan ili više kiparskih radova, ali se nijedan nije sačuvao. Posao koji je obavljen omogućava potragu za nestalim umjetničkim djelima.

Jelenino je istraživanje iznjedrilo nove spoznaje o velikom broju kiparskih djela realiziranih u Koloniji. U pisanoj radnji iznosi prijedlog o mogućem izgledu dviju nestalih skulptura; donosi fotografije nekih kiparskih djela čiji nam izgled nije bio poznat, kao i skice nekih izvedenih i neizvedenih skulptura; predstavlja skulpture maloga formata koje su vjerojatno upotrijebljene kao predložak za izradu većih radova u Koloniji te donosi fotografije malih plastika koje su nastale nakon Kolonije, ali pokazuju sličnost s radovima koje su umjetnici izveli u Sisku. Pisana radnja sadrži i popis neevidentiranih kiparskih djela nastalih u okviru Kolonije 1973. i 1975. godine.

 

Sadržaj pisane radnje (Tema B) pogledajte ovdje:

Jelena Hudinčec, Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak (mentorica: doc. art. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara) – SADRŽAJ