Obavještavamo Vas da je postavljena infrastruktura pilot projekta bežične
mreže u Kampusu koja od petka, 18. veljače, uredno radi.
Cijeli sveučilišni kampus je pokrivem bežičnom mrežom. Kako bi
se pristupilo Internetu preko nje, korisnici moraju upisati svoj AAI
identitet i nakon toga su na Internetu.

Za potrebe testa  postavljeno je ime mreže: CARNet kampus. Nakon što se korisnik  pokuša spojiti na tu mrežu, pojavi se welcome screen na kojem ga se obavještava da se radi o pilot projektu i potrebno je upisati AAI.
Nakon toga pristup je dozvoljen.