Odobrava se dekanski rok studentima kojima o tome ovisi pravo studiranja. Dekasnki se rok odnosi samo na jedan ispit koji će biti održan u periodu od 01. do 08. listopada 2014.

Odluka – Dekanski rok 2014.