Ove godine, 21. ožujka obilježavamo 330. godišnicu rođenja Johanna Sebastiana Bacha.
Projekt „4. dani J.S. Bacha u Splitu“ je organiziran u suradnji Glazbeno-umjetničke udruge ARTEMIS, Umjetničke akademije u Splitu, Glazbene škole Josipa Hatzea, Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu i Župom sv. Dujma te uz podršku Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Marine Kaštela.
Pripremljen je raznovrstan program s pet manifestacija. U sklopu projekta bit će održano jedno predavanje i četiri koncerta.
  • U četvrtak 19. ožujka u 16 sati u dvorani Umjetničke akademije na Visokoj bit će održano predavanje “Uloga kadenci u formalnom oblikovanju fuge i drugih oblika koji se prožimaju s principima fuge”  dr.sc. Vite Balića o posebnim aspektima polifonije i fuge te u 17 sati koncert profesora Glazbenog odjela Umjetničke akademije Ane Domančić, Jadranke Garin, Vesne Podrug, Mladena Grgića i gosta Jakova Jurića.
  • Prvi put u Danima J.S. Bacha sudjeluju učenici i studenti klavira Glazbene škole Josipa Hatzea i Umjetničke akademije u Splitu u zajedničkom koncertu u petak 20. ožujka u 19 sati u dvorani Glazbene škole Josip Hatze.
  • U subotu 21. ožujka u 17.30 u Foyeru HNK Splitski virtuozi će pod ravnanjem Wladimira Kossjanenka izvesti Suitu J.S. Bacha u h-molu za flautu, gudače i basso continuo BWV1067  te dva rijetko svirana djela: Koncert za klavir i gudače u D-Duru KV107 W.A. Mozarta napisan na teme klavirske sonate Johanna Christiana Bacha i Koncert za dva klavira i gudače u C-Duru BWV 1061 J.S. Bacha. Kao solisti nastupaju pijanisti Olga Cinkoburova iz Splita, Grigory Gruzman iz Weimara, Alexander Vitlin iz Berlina te slovenski flautist Marko Zupan također iz Berlina.
  • U nedjelju 22. ožujka u 19.30 sati u Katedrali sv.Dujma bit će izvedene monumentalne Goldbergove varijacije J.S. Bacha u obradi za gudački trio. Nastupaju: violinist Dragan Radosavljević iz Berlina, violist Wladimir Kossjanenko iz Splita te violončelist Mihovil Karuza iz Splita.
„Nicht Bach, Meer soll er heissen!“  Ludwig van Beethoven
Želim Vam lijepi početak proljeća uz potoke Bachove glazbe!