Odsjek za konzervaciju-restauraciju poziva vas na javno predavanje Joška Ćurkovića “Boja ima temperaturu – da li je bolesna?” koje će se održati 11. lipnja 2015. godine (četvrtak) na Visokoj (Fausta Vrančića 17a, predavaonica u prizemlju) s početkom u 10.00 sati. Na predavanju će biti riječi o problemu bilježenja ispravne nijanse boje u realnim situacijama.

Sažetak

Boja je element slike koji je izrazito subjektivan i vrlo dominantan naspram ostalih elemenata koji sudjeluju u gradnji neke kompozicije. U normalnoj fotografiji precizan prikaz boje nije nešto što moramo bezuvjetno podržati. To postaje važno samo onda kada želimo prenijeti točnu informaciju, odnosno kada su boje objekta koji fotografiramo bitne u sagledavanju i razumijevanju fotografske slike.

Točna informacija, odnosno ispravna nijansa boje, važna je u dokumentiranju konzervatorskog i(li) restauratorskog postupka. Možda je najviše izražena pri radu sa štafelajnim i zidnim slikama, odnosno umjetninama kod kojih je prisutna boja (pigment). Bez obzira na to što restauriramo, velika je vjerojatnost da ćemo se susresti s bojom koja ima “vrućicu”. Na predavanju će biti riječi i o tom, što je uzrok pojavi “bolesne” boje te na koji način možemo riješiti takav problem kada se pojavi. Objasnit će se kako se taj problem rješava u digitalnoj fotografiji, i kako se može riješiti kada snimamo na film, u analognoj fotografiji.

O predavaču

Joško Ćurković je redovni profesor fotografije u Obrtničkoj školi u Splitu. U toj školi predaje već 15 godina. Studij fotografije završio je na Filmskoj i TV školi Akademije izvedbenih umjetnosti u Pragu (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, FAMU). Godine 1992. stekao je zvanje magistra fotografije (Mg.A). Kao ratni fotograf tjednika Nedjeljna Dalmacija, 1991. i 1992. godine dokumentira ratna zbivanja u Vukovaru, Pločama, Osijeku, Bosanskom Brodu, Šibeniku, Kupresu. Od 1995. godine je član ULUPUH-a. Od 1994. do 2000. godine sudjeluje u ljetnoj likovnoj koloniji “Maestral” Doma za djecu “Maestral” u Kaštel Lukšiću. Uz kontinuirani umjetnički rad, uspješno se bavi komercijalnom fotografijom i grafičkim dizajnom. Imao je nekoliko samostalnih i skupnih izložbi.