Anna Košar, apsolventica konzervacije-restauracije na Državnoj akademiji likovnih umjetnosti u Stuttgartu, održat će javno predavanje “Polarised light microscopy as a tool for pigment- and fibre analysis” 22. ožujka 2017. s početkom u 10.00 sati na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu (Fausta Vrančića 17a, Split; učionica br. 5).

Anna Košar od listopada 2016. boravi u Splitu. Na splitskom odjelu Hrvatskog restauratorskog zavoda radila je svoj diplomski rad: istraživanje gotičke polikromirane drvene skulpture Sv. Petra iz šibenske katedrale. Nakon predavanja o identifikaciji mineralnih pigmenata primjenom polarizacijskog mikroskopa, A. Košar će održati kratko izlaganje o istraživanju koje je provela na skulpturi Sv. Petra.

Gostovanje A. Košar na Umjetničkoj akademiji u Splitu organizira izv. prof. art. Jurica Matijević.