Poštovane kolegice, poštovani kolege,

zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Odjel za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osniva Alumni klub (Klub bivših studenata). Alumni udruženja (lat. podrijetlo; štićenik, u užem značenju bivši pripadnik neke ustanove) imaju dugu tradiciju postojanja u svijetu. Kao glavni ciljevi djelovanja ističu se uspostavljanje i održavanje veze između sveučilišta i njegovih studenata nakon završetka studiranja, povezivanje svih nekadašnjih studenata, razvijanje suradnje između sveučilišta i institucija u kojima rade bivši studenti, razmjena stručnih informacija između članova udruženja, promocija i unapređenje djelatnosti sveučilišta, pomoć pri zapošljavanju članova udruženja itd.

Glazbeni odjel Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu želi uspostaviti stalnu komunikaciju sa svojim bivšim studentima, sustavno im pružati stručnu i znanstvenu pomoć, informirati ih o svojim razvojnim planovima, projektima i programima obrazovanja te potaknuti ih na suradnju u svrhu razvoja kvalitete studijskih programa i prepoznatljivosti identiteta Akademije u zemlji i inozemstvu.

Da biste postali članom Alumni kluba Odjela za glazbenu umjetnost UMAS potrebno je ispuniti priloženu pristupnicu i poslati je na e-mail adresu: jelica.valjalo-kaporelo@umas.hr ili alumni.glazbeniodjel@gmail.com.

Trenutno je u pripremi organizacija Prvog susreta Alumni kluba koji će se održati u svibnju ove godine na Glazbenoj akademiji u Splitu. Bit će to prilika da se nekadašnji studenti okupe u što većem broju, prisjete studentskih dana, usporede iskustva iz (pedagoške) prakse u okviru tematskih predavanja te podruže međusobno i s profesorima Glazbenog odjela. Pozivamo Vas da svojim prijedlozima sudjelujete u osmišljavanju programa Susreta!

Molimo da ovaj poziv proslijedite kolegicama i kolegama s kojima ste u kontaktu.

Unaprijed se radujemo suradnji i skorašnjem susretu!

Alumni poziv i pristupnica