Gradsko društvo Crvenog križa Split i Sveučilište u Splitu – Kampus, organizira dobrovoljno darivanje krvi u petak 5. svibnja 2017. od 9 do 14 sati, Cvite Fiskovića 3.