Školarine – participacije

Školarine – participacije u ak. godini 2017./2018. Odluka Senata Sveučilišta u Splitu – travanj 2017

Školarine – participacije u ak. godini 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. Odluka Senata Sveučilišta u Splitu travanj 2016.

Školarine – participacije u ak. godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. – Odluka Senata Sveučulišta u Splitu od 17. rujna 2012. godine

.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o subvenciji troškova za redovite studente prve godine studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2012./2013.

Upis drugog studija – Dopis Sveučilišta u Splitu