Rasporedi održavanja nastave 2019./2020.

Molimo studente da redovite prate izmjene na ovoj stranici!!

Ak.god. 2019./2020.

Dizajn vizulnih komunikacija – ljetni semestar 2019/2020

Film i video – ljetni semestar 2019/2020

Konzervacija-restauracije – ljetni semestar 2019./2020.

Kiparstvo

Likovna kultura i likovna umjetnost – raspored ljetni semestar 2019./2020.

Slikarstvo