Kalendar rada i nastavnih aktivnosti

 

    – Zbog nastale situacije sa Covidom-19 Senat Sveučilišta u Splitu je korigirao ljetne ispitne rokove