Dekanski rok 2021

Studenti koji prema Odluci Dekana od 9. rujna 2021. g. ostvaruju pravo polaganja ispita na Dekanskom roku ak. god. 2020/21 o namjeri izlaska na ispit u tom roku dužni su o tome obavijestiti predmetnog nastavnika i studentsku referadu najkasnije do početka roka.

Nakon što student dogovori datum polaganja ispita s predmetnim nastavnikom (unutar Dekanskog roka)  dolazi s indeksom/iksicom u studentsku referadu radi podnošenja prijave za Dekanski rok i preuzimanja obrasca za pristup ispitu najkasnije jedan dan prije datuma polaganja.

Odluka o dekanskom roku 2021