Referada

Informacije

  1. Obavijest o načinu rada Studentske referade
  2. Upis u višu godinu studija ak. god. 2020./2021.
  3. Obavijest o ukidanju indexa
  4. Upis u ljetni semestar 2019./2020.

Običnu potvrdu o statusu studenta (potvrda koja ne sadrži ni broj bodova ni prijepis ocjena), redovito upisani student može preuzeti putem aplikacije e-Građani (e-Građani). U tu svrhu, u navedenoj aplikaciji, student otvara Osobni korisnički pretinac te se prijavljuje uz pomoć AAi identiteta kojeg inače koristi i za pristup Studomatu.

Kalendar nastave i Ispitnih rokova

Nastavni programi

Prijelaz s drugog visokog učilišta na Umjetničku akademiju

  ­

Formulari

  1. Priprema za izvođenje nastavnog sata
  2. Obrazac Samostalni studentski projekt