Slobodna mjesta za rujan za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranog studija 2019.

 

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
  ODJEL ZA LIKOVNE UMJETNOSTI
  Slikarstvo  3 0  3
  Kiparstvo  2 0  2
  Film i video  7 0  7
  Dizajn vizualnih komunikacija  1 0  1
  Konzervacija – Restauracija  4 0  4
  Likovna kultura i likovna umjetnost  6 0  6
  ODJEL ZA GLAZBENU UMJETNOST
  Glazbena pedagogija  9 0  9
  Glazbena teorija  5 0  5
  Flauta  0 0  0
  Klarinet  1 0  1
  Saksofon  0 0  0
  Glasovir  3 0  3
  Violina  4 0  4
  Viola  2 0  2
  Violončelo  2 0  2
  Kompozicija  2 0  2
  Solo pjevanje  3 0  3
  Gitara  3 0  3
  ODJEL ZA KAZALIŠNU UMJETNOST
  Gluma  3 0  3