Rezultati razredbenog postupka za upis u 1. godinu diplomskih studija – listopad 2021.

Odjel likovnih umjetnosti

 1. Dizajn vizualnih komunikacija
 2. Film, Medijska umjetnost i Animacija
 3. Kiparstvo
 4. Likovna kultura i likovna umjetnost
 5. Slikarstvo

 

Odjel za glazbenu umjetnost

 1. Glazbena kultura
 2. Glazbena teorija
 3. Glasovir
 4. Flauta
 5. Klarinet
 6. Saksofon
 7. Violina
 8. Violončelo
 9. Viola
 10. Gitara
 11. Solo pjevanje

 

Odjel za kazališnu umjetnost

 1. Gluma