Upis u 1. godinu diplomskih studija – listopad 2019.

UPISI
Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 7. i 9. listopada 2019. od 10.00 do 12.00 u Studentskoj referadi.
Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:
• dvije osobne fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
• potvrdu o prebivalištu,
• dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00 kuna (indeks, matični list, upisni list i statistički list – sve navedene upisne materijale pristupnik će dobiti u Studentskoj referadi)
• dokaz o uplati troškova pune participacije (za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij)

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 51 2407000 1100569380

INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr.

Natječaj Sveučilišta u Splitu