Rezultati razredbenog postupka za upis u 1. godinu diplomskih studija – listopad 2019.

Odjel likovnih umjetnosti

 1. Dizajn vizualnih komunikacija
 2. Film, Medijska umjetnosti i Animacija
 3. Kiparstvo
 4. Likovna kultura i likovna umjetnost
 5. Slikarstvo

 

Odjel za glazbenu umjetnost

 1. Glazbena kultura
 2. Glazbena teorija
 3. Glasovir
 4. Flauta
 5. Klarinet
 6. Saksofon
 7. Violina
 8. Violončelo
 9. Viola
 10. Gitara
 11. Solo pjevanje

 

Odjel za kazališnu umjetnost

 1. Gluma

 

Kandididati koji su stekli pravo upisa moraju izvršiti upis i na Studentskoj referadi!

Više na poveznici: Upis u 1. godinu diplomskih studija