Rezultati razredbenog postupka za upis u 1. godinu diplomskih studija – listopad 2017.

Odjel likovnih umjetnosti

 1. SLIKARSTVO DIPLOMSKI 2017
 2. KIPARSTVO DIPLOMSKI 2017
 3. DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA 2017
 4. LIKOVNA KULTURA I LIKOVNA UMJETNOST DIPLOMSKI 2017
 5. FILM MEDIJSKA UMJETNOST I ANIMACIJA DIPLOMSKI 2017

Odjel za glazbenu umjetnost

 1. GLAZBENA KULTURA DIPLOMSKI 2017
 2. GLAZBENA TEORIJA DIPLOMSKI 2017
 3. Kompozicija
 4. GLASOVIR DIPLOMSKI 2017
 5. VIOLINA DIPLOMSKI 2017
 6. VIOLA DIPLOMSKI 2017
 7. VIOLONCELO DIPLOMSKI 2017
 8. FLAUTA DIPLOMSKI 2017
 9. Klarinet
 10. SAKSOFON DIPLOMSKI 2017
 11. SOLO PJEVANJE DIPLOMSKI 2017
 12. GITARA DIPLOMSKI 2017

Odjel za kazališnu umjetnost

Kandididati koji su stekli pravo upisa moraju izvršiti upis i na Studentskoj referadi!

Više na poveznici: Upisi u 1. godinu diplomskih studija