Uputa za upis brucoša

Kandidati koji su na Državnoj maturi te na Dodatnim provjerama u srpnju 2022. g. stekli pravo upisa moraju obaviti upis u studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A). Kandidati su na upis dužni doći osobno!

Kandidati koji ne iskoriste pravo na upis u roku u kojem su to pravo stekli, gube pravo upisa!

Za kandidate koji steknu pravo upisa i dobiju upisni broj, a upis ne obave Umjetnička akademija zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta u visini godišnje školarine sukladno odluci Dekana od 18. svibnja 2021. g. http://www.umas.unist.hr/wp-content/uploads/2022/06/Odluka-o-naplati-oportunitetnih-troskova-nepopunjenog-upisnog-mjesta_UMAS.pdf

Upisi će se održavati:

 1. srpnja (utorak) i 20. srpnja (srijeda) 2022. g. od 9.00 do 12.00 sati

Dokumenti koje je potrebno donijeti na upis:

 • prijava za upis popunjena uredno i čitko (može se isprintati ovdje Prijava za upis (pdf) ili Prijava za upis (doc) ili je preuzeti prilikom dolaska na referadu)
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani ( ne stariji od 6 mjeseci )
 • jedna fotografija veličine 35 mm x 45 mm
 • preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu
 • potvrda o uplati upisnine u iznosu od 400,00 kn
 • dokaz kojim se potvrđuje uplata godišnje participacije u troškovima studija, sukladno odluci sastavnice Sveučilišta u Splitu u iznosu od 10.000 kuna (za pristupnike koji su obvezni plaćati participaciju, tj. one kojima nije 1. put da upisuju preddiplomski ili integrirani studij, te pristupnike koji nemaju državljanstvo RH ili neke od članica EU, a nemaju ni dokaz o odobrenom stalnom boravku).
 • Kandidati kojima nije 1. put da upisuju preddiplomski ili integrirani studij dužni su priložiti i Ispisnicu/e s prethodnog/prethodnih fakulteta (ukoliko ne nastavljaju paralelno studirati), odnosno presliku diplome ukoliko su studij završili!
 • dokaz o statusu osobe iz alternativne skrbi
 • dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom (za strane studente ukoliko su ostvarili pravo na stalni boravak)
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije  (za kandidate koji su srednju školu završili izvan RH)
 • potvrdu o OIB-u ukoliko nisu državljani RH (zahtjev za dodjeljivanjem OIB-a podnosi se Poreznoj upravi)

 

UPISNINA

IZNOS: 400,00 KN

IBAN: HR51 2407000 1100569380

  • Model: HR02
  • Poziv na broj: OIB kandidata
  • Svrha uplate: UPISNINA ZA AK.GOD. 2022./2023.

 

PARTICIPACIJA

IZNOS: 10. 000,00 KN*

 *iznos pune participacije za upis na studij u ak. god. 2022./2023. će možda biti drugačiji od navedenog iznosa od 10.000,00 kn. Iznos definira Sveučilište u Splitu svojom odlukom koja za ak. god. 2022./2023. još nije donesena.

Stoga se mole svi kandidati koji su obvezni platiti punu participaciju, da za upis izvrše uplatu samo 1. rate participacije u iznosu od 5.000,00 kn, dok će drugu ratu u iznosu definiranom ovisno o odluci Senata Sveučilišta, biti obvezni uplatiti prije upisa u ljetni semestar ak. god. 2022./2023.

IBAN: HR51 2407000 1100569380

  • Model: HR02
  • Poziv na broj: OIB kandidata
  • Svrha uplate: PARTICIPACIJA ZA AK.GOD. 2022./2023.
  • Participaciju školarine moguće je platiti u dvije rate od po 5.000,00 kn. Dokaz o uplati 1. rate podnosi se na dan upisa!

 

NAPOMENA:

Kandidati koji plaćaju participaciju dužni su uplatu participacije i uplatu upisnine (400,00 kn) izvršiti odvojeno!