Rezultati Dodatnih provjera – srpanj 2020

Odjel likovnih umjetnosti

 1. Slikarstvo – srpanj 2020
 2. Kiparstvo – srpanj 2020
 3. Dizajn vizualnih komunikacija – srpanj 2020
 4. Konzervacija – restuaracija – srpanj 2020
 5. Likovna kultura i likovna umjetnosti – srpanj 2020
 6. Film i medijska umjetnost – srpanj 2020

Odjel za glazbenu umjetnost

 1. Glazbena pedagogija – srpanj 2020
 2. Glazbena teorija – srpanj 2020
 3. Kompozicija – srpanj 2020
 4. Glasovir – srpanj 2020
 5. Violina – srpanj 2020
 6. Viola
 7. Violončelo
 8. Flauta – srpanj 2020
 9. Klarinet – srpanj 2020
 10. Saksofon – srpanj 2020
 11. Solo pjevanje – srpanj 2020
 12. Gitara – srpanj 2020

Odjel za kazališnu umjetnost

 1. Gluma

Kandidati koji su na Državnoj maturi te na Dodatnim provjerama u srpnju stekli pravo upisa moći će obaviti upis u studentskoj referadi.

Više na poveznici:

Upisi brucoša – srpanj 2020