Rezultati Dodatnih provjera – rujan 2020

Odjel likovnih umjetnosti

 1. Slikarstvo – rujan 2020
 2. Kiparstvo – rujan2020
 3. Dizajn vizualnih komunikacija – rujan 2020
 4. Konzervacija – restuaracija – rujan 2020
 5. Likovna kultura i likovna umjetnosti – rujan 2020
 6. Film i medijska umjetnost – rujan 2020

Odjel za glazbenu umjetnost

 1. Glazbena pedagogija – rujan 2020
 2. Glazbena teorija – rujan 2020
 3. Kompozicija
 4. Glasovir – rujan 2020
 5. Violina – rujan 2020
 6. Viola – rujan 2020
 7. Violončelo
 8. Flauta
 9. Klarinet
 10. Saksofon
 11. Solo pjevanje
 12. Gitara – rujan 2020

Odjel za kazališnu umjetnost

 1. Gluma

Kandidati koji su na Državnoj maturi te na Dodatnim provjerama u rujnu stekli pravo upisa moći će obaviti upis u skladu sa uputim studentske referade:

Upisi brucoša – rujan 2020