Upis brucoša u rujnu 2018

UPIS U PRVU GODINU 1. GODINU RUJAN 2018.

VRIJEME I MJESTO UPISA

Kandidati koji na Dodatnim provjerama (DPZVS) Umjetničke akademije i Državnoj maturi u lipnju i srpnju 2018. steknu pravo upisa obvezni su izvršiti upis u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb) 20. (četvrtak) rujna 2018. od 10 do 12 sati.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao gubi pravo upisa.

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa i participaciju!

TROŠKOVI UPISA

Iznos troškova upisa: 400 kn

IBAN: HR52 2330003 1100090996

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu

Model uplate: HR02

Poziv na broj: OIB kandidata

Svrha doznake: troškovi upisa u ak.god. 2018./2019.

 

PARTICIPACIJA

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u ak.god. 2018./2019. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog i stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

Svi ostali uplaćuju participaciju u iznosu:

10.000,00 kn

IBAN: HR52 2330003 1100090996

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu

Model uplate: HR02

Poziv na broj: OIB kandidata

Svrha doznake: participacija za ak.god. 2018./2019.

POTREBNI DOKUMENTI

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  1. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
  2. dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (nije potrebno za studente prijavljene preko NISpVU)
  3. dvije fotografije veličine 35mm x 45mm
  4. presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
  5. dokaz kojim se potvrđuje uplata upisnine u iznosu od 400,00 kn
  6. za studente koji plaćaju participaciju dokaz kojim se potvrđuje uplata godišnje participacije
  7. Prijava za upis (preuzima se u studentskoj referadi)
  8. Studenti koji će boraviti u Studentskom domu naknadno nose potvrdu o tome.