Raspored Dodatnih provjera – rujan 2018

Odjel likovnih umjetnosti

  1. Slikarstvo
  2. Kiparstvo
  3. Dizajn vizualnih komunikacija
  4. Konzervacija-restauracija
  5. Likovna kultura i likovna umjetnost
  6. Film i video

 

Odjel za glazbenu umjetnost – svi smjerovi