Posebni uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija

DIPLOMSKI STUDIJI

Odjel likovnih umjetnosti

 1. Slikarstvo
 2. Kiparstvo
 3. Dizajn vizualnih komunikacija
 4. Likovna kultura i likovna umjetnost
 5. Film, Novi mediji, Animacija

Odjel za glazbenu umjetnost

 1. Glazbena kultura
 2. Glazbena teorija
 3. Glasovir
 4. Gudači i gitara
 5. Puhači
 6. Solo pjevanje

Odjel za kazališnu umjetnost

 1. Gluma