UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika, predmeti Osnove pokretnih slika i Umjetnički film i video .

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu , diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o umjetničkoj i nastavnoj aktivnosti .

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu :

Umjetnička akademija u Splitu

Glagoljaška bb, 21 000 Split