UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

 

P O N I Š T E NJ E   D I J E L A   N A T J E Č A J A (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

 

Poništava se natječaj za izbor u umjetničko – nastavno zvanje docenta u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (naslovno zvanje), objavljen u NN br. 17 od 20. veljače 2019. godine (točka 5.).

  

Umjetnička akademija u Splitu

Zagrebačka 3, 21 000 Split