Na temelju Članka 26. Statuta Umjetničke akademije u Splitu, a na prijedlog Povjerenstva za izbor po raspisanom natječaju (NN br. 11 od 26. siječnja 2022. godine) dekan Akademije donosi Odluku:

Tekst Odluke