UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

NATJEČAJ  (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

  • Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmet Gitara,
  • Predavač u području  humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija ( naslovno zvanje ),
  • Umjetnički suradnik – korepetitor ( naslovno zvanje )

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o umjetničkoj, stručnoj i nastavnoj aktivnosti .

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu :

Umjetnička akademija u Splitu, Glagoljaška bb, 21 000 Split