UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

za izbor na radno mjesto

  1. Voditelj studentske referade – radno mjesto I. vrste, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti:

  • diplomski sveučilišni studij prava (VSS)
  • poznavanje rada na računalu
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • radno iskustvo od najmanje 2 (dvije) godine na pravnim poslovima

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom Pravnom fakultetu te potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 2 (dvije) godine na pravnim poslovima.

Umjetnička akademija zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.