UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

 

N A T J E Č A J (m/ž)

za izbor u zvanje

 

  1. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (naslovno zvanje)
  2. Predavač u području umjetnosti, polje filmska umjetnost, grana režija (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.