UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

  1. Izvanredni profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana grafika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Izvanredni profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  4. Docent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  5. Predavač u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  6. Poslijedoktorand u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  7. Poslijedoktorand u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teorija glazbene umjetnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  8. Asistent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.