UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

za izbor u zvanje

  1. Predavač u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija (naslovno zvanje)
  2. Predavač u području umjetnosti, polje filmska umjetnost, grana snimanje – filmsko i elektroničko (naslovno zvanje)
  3. Predavač u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura – umjetnički dio (naslovno zvanje)
  4. Umjetnički suradnik u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmet Glasovir (naslovno zvanje).

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijave na natječaj pod 1., 2. i 4. moraju sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti, a podnosi se u tiskanom obliku i u elektroničkom zapisu.

Prijava na natječaj pod 3. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti i dokaz o radnom iskustvu u provođenju međunarodnih i domaćih izlagačkih aktivnosti, u vođenju organizacija civilnog društva te radu u profesionalnoj produkciji, a podnosi se u tiskanom obliku i u elektroničkom zapisu.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.