Dana 15.03.2011 Umjetnička akademija u Split objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

1. Viši predavač u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija. Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu
Zagrebačka 3, 21 000 Split