Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje:

  1. Predavač u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo (naslovno zvanje).
  2. Predavač u području umjetnosti, polje primijenjena umjetnost, grana scenografija (naslovno zvanje).
  3. Tri asistenta u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo (naslovno zvanje).
  4. Asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo (naslovno zvanje).
  5. Asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (naslovno zvanje).
  6. Asistent u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost, grana gluma (naslovno zvanje).

Pristupnici  natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.